Nieuws


14-09-2010

Beter de goede dingen doen...
Lees meer

Johan Strampel Twitter   Johan Strampel Linkedin

Implementatie en verandermanagement


Elke organisatie staat met de nodige regelmaat voor veranderingen. Nieuwe wetgeving of beleid dat geïmplementeerd moet worden of het aanpassen van uw organisatie aan veranderende marktomstandigheden. Niet zelden wordt uw organisatie gesteld voor meerdere verandertrajecten die gelijktijdig verlopen. Elk verandertraject is uniek en vraagt een unieke aanpak.

 

Een verandertraject start met een te realiseren visie. Johan Strampel Management Consultancy ondersteunt in het expliciet maken van uw visie. Om de transformatie te kunnen realiseren zijn acties nodig. Met u wordt geïnventariseerd hoe uw organisatie ´er bij ligt´ en hoe uw organisatie naar een nieuwe situatie getransformeerd kan worden. Na het opstellen van het plan van aanpak wordt gefaciliteerd in het implementatietraject.